Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017


...«...Η φύση ολόκληρη, λοιπόν, αφεαυτής, συνίσταται
Από δύο πράγματα: από σώματα και από το κενό
Στο οποίο τίθενται, και στο οποίο ποκιλότροπα κινούνται.
Γιατί η κοινή αίσθηση του είδους μας διακηρύσσει
Ότι το σώμα αφεαυτού υπάρχει...»Αναζητώντας τις ρίζες μας ώς ανθρώπινη οντότητα και μετά από μακροχρόνια εικαστική έρευνα αλλά και εσωτερική ψάχνοντας τον εαυτό μου,διαβάζοντας αρχαία ελληνική φιλοσοφία,ψυχολογία αλλά και μέσα από τα βιώματα και τις εμπειρίες μου έως ύπαρξη ανακαλύπτω συνέχεια νέους κόσμους...
...νέους κόσμους...
https://el.wikipedia.org